post-image

Niçin Reklam Yapılır, Reklamın Amacı Nedir?

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün ya da bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde pozitif bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. 

Diğer bir deyişle reklam tanıtım, direk olarak satış veya kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre reklam tanıtım; hedef tüketiciyi, reklam tanıtımı yapılan ürünün veya hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam tanıtım mesajını anlamaya, tavsiye edilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.Reklamın beklenen, gerçekleşmesi istenilen en temel amacı; üreticinin pazara sunmuş olduğu ürünün satılmasını sağlamak veya satışı devam etmekte olan bir ürünün pazar tarafından varolan talebini artırmaktır.

Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun sürede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam tanıtım, tüketicileri motive ederek kısa bir süre dilimi içinde o mal veya hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam tanıtım sayesinde ürettikleri mal veya hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği faydaları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.